Administration

Administrationen varetager mange forskellige opgaver for både Plejecenter Strandmarkshave og Bofællesskabet Torndalshave. Eksempler herpå kan være: 

  Administration af beboernes betaling for Servicepakken, betaling fra daghjemsgæsterne og spisende pensionister
-   Administration af personalesager, herunder blandt andet ansættelse, ophør, sygedagpengerefusioner, kursusgodtgørelser og fraværsdiagrammer
-
Bogføring
-   Journalisering
-   Redaktionelt arbejde og udskrivning af Blå Tårn 
-   Opdatering af hjemmesiden og profil på facebook
-  

Afstemning af diverse kasser                                          

    Ad Hoc opgaver       

De 3 administrative medarbejdere på kontoret er:

Lene Fals, telefon 3634 4768

Dorte Berenth, telefon 3634 4742

Margit Mundt, telefon 3634 4741 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


-