2013

Evaluerede Kvalitetsmål 2013

1) Projektdag
2) Vidensdeling af oplysninger om borgerne (når borgeren accepterer)
3) Fortsat mål omhandlende Rehabilitering jfr. Forvaltningen
4) Det Etiske Regnskab

Projektdag
Projektet var en stor succes i alle afdelinger. Ikke mindst snakken op til projektdagen var rigtig god. Der opfordres til, at der laves lignende projekter 1 gang om året.

Vidensdeling af oplysninger om borgerne (når borgeren accepterer)
Den dokumentation vi og andre har om den enkelte borger, bør være til glæde og gavn for alle involverede, og ikke mindst for borgeren, som på den måde får den optimale hjælp og pleje. Vi har derfor gjort ekstra meget ud af denne vidensdeling. Det kunne eksempelvis være i forbindelse med, at en borger skulle flytte til en anden kommune, eller at en daghjemsgæst skulle flytte til plejecentret.

Fortsat mål omhandlende Rehabilitering jfr. forvaltningen
Målet var, at der blev fokuseret yderligere på det, den enkelte borger var god til. Flere afdelinger har oplevet, at når borgeren blev delagtiggjort i udførelse af hverdagsting, gav det ikke alene givet borgeren en tilfredshed, men gav også medarbejderen mulighed for, at udføre andre opgaver.

Udover de almindelige hverdagsting, har vi over en længere periode blandt andet tilbudt, at borgerne kunne spille bordtennis, men interessen for denne aktivitet er der ikke længere. VI har også afholdt ”Vild med Dans” flere gange, og er kommet frem til den konklusion, at det fremover skal være ”Siddende Dans”, da mange af borgerne føler sig mere sikker, når de sidder ned.

Det Etiske Regnskab
Dette mål er overført til 2014