2014

Kvalitetsmål 2014

1) Det Etiske Regnskab
2) Selvstyrende IT-Cafe. Hjælpe ældre borgere i gang med IT
3) Fortsat mål omhandlende rehabilitering jf. forvaltningen

Det Etiske Regnskab 2014
Strandmarkshave og Torndalshave vil i 2014 følge op på Det Etiske Regnskab 2010. Målet er blandt andet at synliggøre, hvorvidt vi lever op til vores værdigrundlag.

Med undtagelse af en enkelt medarbejder, er arbejdsgruppen den samme som i 2010, hvilket gør processen mere genkendelig.

Selvstyrende IT-Cafe. Hjælpe ældre borgere i gang med IT
Målet er, at borgerne skal blive trygge ved brug af IT, ikke mindst nu hvor loven kræver, at alle borgere, som udgangspunkt, skal kunne modtage digital post fra 1. november 2014.
Udfordringen er, at mange borgere ikke er oprettet til NemID, og derfor ikke kan modtage elektronisk post. En elektronisk oprettelse til NemID kræver enten besiddelse af kørekort eller pas, men det er ikke alle, der har det. Alternativt kan borgeren henvende sig personligt i Borgerservice på rådhuset, men heller ikke dette er lige nemt for alle.
Arbejdsgruppen undersøger mulighed for, at medarbejdere fra Borgerservice kan komme ud på Strandmarkshave og hjælpe, de borgerne der har behov for det, med oprettelse til modtagelse af elektronisk post.

Der er sat en computer op i Daghjemmet, og flere daghjemsgæster har ønsket hjælp hertil. Det er ikke altid lige nemt, men går stille og roligt fremad.

Rehabilitering
Målet er overført fra 2013, hvor flere afdelinger oplevede, at når borgeren blev delagtiggjort i udførelse af hverdagsting, gav det ikke alene givet borgeren en tilfredshed, men gav også medarbejderen mulighed for, at udføre andre opgaver.

Som led i rehabilitering vil Daghjemmet i 2014 undersøge, hvad ”Siddende Dans” gør for borgerne.