2021

Lørdag den 2. oktober 2021 afholdt Strandmarkshave loppemarked til fordel for husets beboere, daghjemsgæster og brugere af Værestedet.

Strandmarkshave vil gerne takke alle, der har doneret effekter til loppemarkedet og støttet op omkring arrangementet.