Ældreboligerne 1. sal

Billeder fra Ældreboligerne, 1. sal

Kontaktoplysninger: 

Afdelingssygeplejerske: Kirsten Nielsen Fashoo

Telefon til Ældreboliger 1 sal: Bolig 114-125:  2936 7353

I Ældreboligerne, 1 sal er der 12 plejeboliger. Hver bolig har et lille køkken og egen altan. I afdelingen er der en opholdsstue og en spisestue med egne køkkener, og så er der en hyggelig niche.

Herudover er der en fælles balkon.

Personale og plejeform:

Der er faste og uddannede personaler knyttet til afdelingen. Beboerne har deres eget personale som kontaktperson. Det er kun ved ferie, fridage og sygdom, at beboerne får hjælp af andre personaler, end deres kontaktperson.

Da afdelingen er et uddannelsessted for sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedhjælpere, vil beboerne også lære dem at kende.

Under hensyntagen til plejecentrets værdigrundlag, ydes der en individuel pleje, der planlægges i samråd med den enkelte beboer.

Aktiviteter og tilbud:

Generelt er det vigtigt for plejecentret, at der tilbydes mange aktiviteter og arrangementer fælles i huset, men der er også tilbud om dette i de enkelte afdelinger.

I Ældreboligerne er det plejepersonalet der arrangerer aktiviteter, da deres normering indeholder tid til dette. Aktiviteter kan f.eks. være daglige ture ud af huset, gymnastik, bagning, højtlæsning og banko. Desuden arrangerer vi ture i vore Alma-busser.

Der afvikles beboermøder, hvor der planlægges aktiviteter ud fra beboernes ønsker.