Plejecenter stuen

Billeder fra nichen i plejecenter stuen

Kontaktoplysninger:

Afdelingssygeplejerske: Anne-Mette Ahlbom Jørgensen

Telefon til plejecenter stuen, afdeling Syd. Bolig 1-12:  2936 7349

Telefon til plejecenter stuen, afdeling Nord. Bolig 14-25:  5158 7621

 

I afdelingen er der 24 plejeboliger. Alle boliger har egen lille have.

Afdelingen er delt op i 2 grupper (Nord og Syd), hvor der bor 12 beboere i hver gruppe. Hver gruppe har egen spisestue og en hyggelig niche. Der er et mindre tekøkken, som pårørende er velkomne til at benytte.

Personale og plejeformer:

Der er faste og uddannede personaler knyttet til hver gruppe. Beboerne har deres eget personale som kontaktperson. Det er kun ved ferie, fridage og sygdom, at beboerne får hjælp af andre personaler, end deres kontaktperson.

Da afdelingen er et uddannelsessted for sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedhjælpere, vil beboerne også lære dem at kende.

Under hensyntagen til plejecentrets værdigrundlag, ydes der en individuel pleje, der planlægges i samråd med den enkelte beboer.

Aktiviteter og tilbud:

Generelt er det vigtigt for plejecentret, at der tilbydes mange aktiviteter og arrangementer fælles i huset, men der er også tilbud om dette i de enkelte afdelinger.

Afdelingen har tilknyttet en beskæftigelsesvejleder, som dagligt sammen med beboerne planlægger de forskellige aktiviteter. Det kan f.eks. være bagning, musik, oplæsning, sanggruppe, snakke-debatgruppe, gymnastik, siddedans, bordtennis samt nisseværksted ved juletid.