Tilsyn

Tilsyn fra kommunen

Hvidovre Kommune fører tilsyn med plejecentrene og lignende bosteder hvert år. Der skal føres både et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg.

Tilsynet tager udgangspunkt i, om plejecentrene lever op til kommunens kvalitetsstandarder.

Tilsyn fra embedslægeinstitutionen

Embedslægeinstitutionen skal en gang årligt udføre et uanmeldt tilsyn med plejecentre og lignende boligenheder.

2021

Uanmeldt tilsyn Strandmarkshave og Torndalshave

2019 

Uanmeldt tilsyn Strandmarkshave og Torndalshave

2018

Uanmeldt tilsyn Strandmarkshave og Torndalshave

2017 

Uanmeldt tilsyn Strandmarkshave og Torndalshave

2016 

Uanmeldt tilsyn Strandmarkshave og Torndalshave

Kommentar til Embedslægerapport

Embedslægerapport for Strandmarkshave og Torndalshave

2015

 

2014

Uanmeldt tilsyn Strandmarkshave og Torndalshave

Samlet kommunerapport fra Embedslægens tilsyn i 2014

Embedslægerapport for Strandmarkshave og Torndalshave