Hjælp med økonomi

I de tilfælde hvor du ikke selv, eller med hjælp fra dine pårørende, kan varetage økonomien fuldt ud, kan kontaktpersonen træde hjælpende til. Mindre beløb kan opbevares i dit aflåste skab, og der vil bliver ført regnskab med udgifterne.


Faste udgifter og medicin betales via Bankernes betalingsservice, PBS.