Sundhed og sygdom

Du kan, hvis du flytter fra en anden adresse i Hvidovre beholde din praktiserende læge.
Personalet er behjælpelig med rekvirering af læge når der er behov herfor.

Medicin ordineres af egen læge, plejepersonalet doserer efter lægens anvisning. Naturmedicin gives kun efter aftale med lægen.

På Torndalshave lægger vi vægt på, at beboere der er døende, forbliver i egen bolig, og sikrer i samarbejde med pårørende og praktiserende læge, at beboerne får en tryg og smertefri afslutning på livet.

Det er muligt at kontakte fysioterapeuten, hvis der er behov for vedligeholdelsestræning.

Hvis du ikke ønsker eller kan benytte din tidligere tandlæge kan du tilmelde dig Omsorgstandplejen, kontaktpersonen kan være dig behjælpelig.

Vi har en fodterapeut der er tilknyttet Torndalshave. Din kontaktperson vil være dig behjælpelig med tidsbestillingen.

Der er mulighed for at benytte frisøren på et nærliggende plejehjem. Der afregnes kontant med frisøren. Kontaktpersonen er behjælpelig med tidsbestilling.