Torndalshaves værdigrundlag

Alle medarbejdere på Torndalshave arbejder ud fra et fælles værdigrundlag.

   
  • Respekten for den enkelte beboers livsstil, status, vaner og døgnrytme

  •  Fokus på den enkelte beboers resurser og inddragelse af disse i dagligdagens gøremål
   
  • Stimulere, støtte og vedligeholde den enkelte beboers resurser
   
  • Skabe et trygt og aktivt miljø for beboere, pårørende og personale
   
  • Personlig og faglig udvikling af personalet med respekt for forskellighed og resourser

  • Skabe et spændende, inspirerende og roligt miljø med plads til livsglæde og morskab