Værdigrundlag

Værdigrundlag

Plejehjemmet Strandmarkshave

 

Strandmarkshaves vision:

Strandmarkshave er et hus, hvor det er rart at bo, arbejde og gæste.

Kvalitet i pleje, omsorg og aktivitet betyder at:

  • Vi yder en individuel omsorg og pleje af fagligt kompetent personale
  • Vi tilbyder varierende aktiviteter i små og store grupper efter beboernes ønsker
  • Vi yder kontinuitet i plejen med en fast kontaktperson
  • Beboerne oplever nærvær og tryghed
  Værdighed og respekt for beboeren betyder, at:

   • Beboerne har mulighed for at leve det liv, de ønsker indenfor plejehjemmets rammer
   • Beboerne har indflydelse på egen hverdag

   Tæt samarbejde og åben dialog mellem beboere, pårørende og personale betyder at:

    • Beboere, pårørende og personale indgår i en åben tillidsfuld og værdig dialog samt samarbejder omkring beboernes hverdag og pleje
    • Der er en god omgangstone mellem beboere, pårørende og personale
    • Beboere og pårørende modtager aktuel information
    • Gensidige aftaler respekteres

    Godt samarbejde på Strandmarkshave som arbejdsplads betyder at:

     • Vi udviser gensidig respekt og tillid
     • Vi arbejder tværfagligt og efter fælles værdigrundlag døgnet rundt
     • Vi arbejder selvstændigt og med høj grad af ansvarlighed
     • Vi lægger vægt på dialog samt et højt informationsniveau

     Godt fysisk, psykisk og socialt arbejdsmiljø betyder at:

      • Vi kommunikerer, informerer og samarbejder på tværs af hele huset
      • Vi værner om den trygge, omsorgsfulde, positive ånd som giver os arbejdsglæde og engagement i vores arbejdsplads
      • Vi arbejder kontinuerligt med personlig og faglig udvikling
      • Vi arbejder kontinuerligt med de fysiske arbejdsvilkår

      Plejehjemmets boligforhold og velfungerende servicefunktioner betyder at:

       • Plejehjemmet virker hjemligt, er rent og velholdt
       • Plejehjemmet tilbyder en ernæringsrigtig indbydende kost
       • Plejehjemmet tilbyder frisør, fodpleje og tandlæge
       • Plejehjemmet tilbyder træningsfaciliteter