Plejecenter 1. sal

Billeder fra Plejecenter, 1. sal

Afdelingssygeplejerske: Jette Mathiesen, telefon 5158 7622

Afdeling Nord: Gruppeleder Birgitte Christiansen, telefon 2936 7358

Afdeling Syd: Gruppeleder Malene Jacques Dupont, telefon 2936 7351

I afdelingen er der 24 plejeboliger samt 1 ventebolig. Alle boliger, med undtagelse af 3, har deres egen lille altan.

Afdelingen er delt op i 2 grupper (Nord og Syd), hvor der bor 12 beboere i hver gruppe. Hver gruppe har egen spisestue og en hyggelig niche. Der er et mindre tekøkken, som pårørende er velkomne til at benytte.

Herudover er der 1 fælles balkon i hver gruppe.

Personale og plejeformer:

Der er faste og uddannede personaler knyttet til hver gruppe. Beboerne har deres eget personale som kontaktperson. Det er kun ved ferie, fridage og sygdom, at beboerne får hjælp af andre personaler, end deres kontaktperson.

Da afdelingen er et uddannelsessted for sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedhjælpere, vil beboerne også lære dem at kende.

Under hensyntagen til plejecentrets værdigrundlag, ydes der en individuel pleje, der planlægges i samråd med den enkelte beboer.

Aktiviteter og tilbud:

Generelt er det vigtigt for plejecentret, at der tilbydes mange aktiviteter og arrangementer fælles i huset, men der er også tilbud om dette i de enkelte afdelinger.

Afdelingen har tilknyttet en beskæftigelsesvejleder, som dagligt sammen med beboerne planlægger de forskellige aktiviteter. Det kan f.eks. være bagning, musik, oplæsning, sanggruppe, snakke-debatgruppe, gymnastik, siddedans, bordtennis samt nisseværksted ved juletid.