Hjælp med økonomi

I de tilfælde hvor De ikke selv, eller med hjælp fra deres pårørende, kan varetage økonomien fuldt ud, kan kontaktpersonen træde hjælpende til. Mindre beløb kan opbevares i Deres aflåste skab, og der vil bliver ført regnskab med udgifterne.


Faste udgifter og medicin betales via Bankernes betalingsservice, PBS.